Kaakchirurgie
Dr. De Neef

AMSJI

Het “Additively Manufactured Subperiosteal Jaw Implant” of kortweg “AMSJI” is een vrij nieuwe methode voor de totale prothetische rehabilitatie van de extreem atrofe bovenkaak (of onderkaak).

Bij patiënten met voldoende kaakbot vormt het plaatsen van klassieke titanium implantaten geen probleem. Maar als de kaak verregaand geatrofiëerd is, is een sterke verankering van implantaten onmogelijk. Extreme atrofie van het kaakbot (Cawood & Howell Klasse V tot VIII) vereist een alternatieve oplossing. AMSJI biedt een elegant alternatief voor bottransplantatie of quad-zygoma-implantaten bij deze patiënten.

CADskills biedt een oplossing die voor elke patiënt individueel is ontworpen, te beginnen met een (CB)CT-scan van de kaak en de scanprothese in occlusie. De AMSJI wordt 3D geprint in biocompatibel titanium. Bovendien wordt een 3D geprinte tijdelijke vaste prothese bijgeleverd die altijd onmiddellijk geplaatst wordt. Er is dus steeds “immediate loading” (immediate prothetische belasting) mogelijk.

Biofunctionalisering  voor optimale biocompatibiliteit en scaffolding verzekert secundaire fixatie, naast de primaire schroeffixatie. Schroeven worden geplaatst waar het bot van de beste kwaliteit is en niet zal resorberen, namelijk in de jukbeenberenbogen en het apertura piriformis kader.

Het generieke AMSJI-implantaat is topologisch geoptimaliseerd volgens vooraf gedefinieerde normen. Elk implantaat wordt individueel onderworpen aan Finite Element Analysis (FEA) om de sterkte van de AMSJI te verzekeren. Dit resulteert in de mogelijkheid om posts te verwijderen indien nodig, om infecties en peri-implantitis te slim af te zijn. De patiënt zal nooit eindigen in een situatie die erger is dan deze voor de implantatie.

De ingreep voor AMSJI plaatsing kan worden uitgevoerd onder algemene of lokale verdoving en duurt minder dan 2 uur.

Vanaf twee maanden na de ingreep kan de tijdelijke vaste prothese vervangen worden door de definitieve suprastructuur. Deze kan vast of uitneembaar zijn. CADskills biedt een hybride brug, een dubbele structuur of een Dolder-bar met clips als definitieve prothetische oplossing aan.

Sinds september 2018 is Dr. Björn De Neef met AMSJI’s begonnen. Sindsdien werden er door hem meer dan 25 patiënten met een AMSJI behandeld.

Onze contactinformatie

Dr. Björn De Neef

Stomatoloog, Implantoloog, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg

Locaties:

AZ Oudenaarde VZW
Minderbroedersstraat 3
9700 Oudenaarde
Secretariaat: +32(0)497 39 13 13

Dental Care Center
Bosdorp 9
9190 Stekene
Secretariaat: +32 (0)3 789 27 37